Rekuperacja

Rekuperacją nazywamy proces odzyskiwania energii cieplnej w celu jej ponownego wykorzystania. Zjawisko rekuperacji wykorzystywane jest w układach wentylacyjnych. Proces rekuperacji w wentylacji, polega na odzyskiwaniu ciepła z wywiewanego, zużytego powietrza oraz oddaniu tego ciepła do powietrza nawiewanego. Jednakże świeże powietrze nie miesza się z powietrzem zużytym. Napływające do budynku świeże powietrze ma temperaturę zbliżoną do temperatury, jaka panuje wewnątrz pomieszczenia. Dzięki temu wystarczy je tylko dogrzać, co wymaga mniejszego zużycia energii. Rekuperacja odbywa się dzięki urządzeniu, które nazywa się rekuperatorem. Rekuperator jest często nazywany centralą wentylacyjną, która jest najważniejszym elementem systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. W rzeczywistości jednak rekuperator jest jedynie jednym z jej elementów.